Beste Ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. U krijgt info over:

  • Onze visie en pedagogisch project
  • Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
  • Algemene informatie over onze school
  • Wat mag je van ons verwachten?
  • Wat verwachten we van jou als ouder?
  • Wat verwachten we van je kind?

Wanneer je jouw kind inschrijft op onze school, dan ga je akkoord met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!

Het schoolteam en de Directie.