Het leerkrachtenteam

Leerkrachten kleuteronderwijs

Nevine Van Rie
Peuterklas
Trui De Meyere
Tweede kleuterklas (K2)
Silke De Zutter
Eerste kleuterklas (K1)
Jou Inhoud Komt Hier
Trui De Meyere
Tweede kleuterklas (K2)
Els Verbrugge
Tweede kleuterklas (K3)
Nele Van Aelbroeck
Tweede kleuterklas (K2)
Amelie De Munter
Derde kleuterklas (K3)
Evelyne Devos
Derde kleuterklas (K3)
Katie Van d helsen
Derde kleuterklas (K3)
Chantal Rombaut
Zorgcoördinator kleuters
Thomas Callaert
Kleuterturnen
Vera Zeghers
Kinderverzorgster
Sylvie De Meulenaere
Opvang kleuters – middagtoezicht