Update: werking kleuterklassen

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf 2 juni meer kinderen naar school mogen komen. Samen met het team hebben wij gekeken wat mogelijk is voor onze leerlingen.

Veiligheid en hygiëne staan voorop, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.

WERKING VOOR DE KLEUTERS

Al onze kleuters kunnen vanaf 2 juni 4 dagen komen, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ze zitten in hun eigen klas (bubbel).
Op WOENSDAG is er GEEN LES. Indien er toch opvang zou nodig zijn op woensdag, gelieve contact op te nemen met de directeur (tel : 09/2278515 of gsm: 0499/161594)

peuters: Juf Emma Lien
K1: Juf Silke
K2: Juf Nevine
K3: Juf Els
Extra juffen: Juf Trui , Juf Nele, Juf Lisa

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG:

 •  Het open onthaal zal helaas niet kunnen doorgaan. Alleen de kinderen mogen de school binnen. Gelieve bij het brengen en ophalen afstand te houden van elkaar.
 • Ingang voor de kleuters is via de groene poort in de Peerstraat.
 • De poort gaat open om 08u10 en sluit om 08u25. Breng je kleuter op tijd. Indien je te laat bent, breng je kleuter binnen via de glazen deur.
 • Iedereen blijft op school eten. Er zijn geen warme maaltijden. Geef je kleuter een lunchpakket, een stuk fruit en koek mee.
 • We voorzien water en melk. Je hoeft geen drank mee te geven.
 • Uitgang van de school is ook via de groene poort in de Peerstraat om 15u25.
 • Kinderen wachten op de speelplaats en worden één voor één tot aan het poortje gebracht van zodra de ouder er is.
 • De ouders mogen de school niet binnen. Dit kan alleen op afspraak.

We gaan ons uiterste best doen om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Indien er nog vragen zijn, neem gerust contact op met de school.
Mevrouw Marleen ( tel : 09/2278515 of gsm: 0499/161594 )
Het leerkrachtenteam.

Update: werking lager onderwijs

Wij hebben ervoor gekozen om niet met volledige klassen te starten. Wij vinden 25 kinderen teveel om onmiddellijk samen te zetten.
We kiezen er dan ook voor om het 3de , 4de , 5de ,6de op te splitsen in twee bubbels per klas. Elke groep bestaat dan uit maximum 12 leerlingen.
In het 1ste en 2de leerjaar werken we met de klasgroep zelf, omdat deze groepen kleiner zijn.

Voordelen van deze werking:

 • We kunnen toch de afstand bewaren.
 • Er is meer veiligheid voor iedereen.
 • De kleinere groepen geven ons ook de kans om de kinderen beter te begeleiden.

Het 1ste tot 4de leerjaar komen 2 volledige dagen. Het 5de en 6de komen 4 halve dagen.
Op WOENSDAG is er GEEN LES . Dit geeft ons de mogelijkheid om de klassen een grondige poetsbeurt te geven.
Indien er toch opvang zou nodig zijn op dagen dat je kind niet naar school moet komen, gelieve dan contact op te nemen.

1A Maandag en donderdag 8u25 – 15u25
1B Maandag en donderdag 8u25 – 15u25

2A Dinsdag en vrijdag 8u25 – 15u25
2B Dinsdag en vrijdag 8u25 – 15u25

3 deel 1 Maandag en donderdag 8u25 – 15u25
3 deel 2 Maandag en donderdag 8u25 – 15u25

4 deel 1 Dinsdag en vrijdag 8u25 – 15u25
4 deel 2 Dinsdag en vrijdag 8u25 – 15u25

5 deel 1 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9u00 – 12u00
5 deel 2 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 13u00 – 16u00

6 deel 1 Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9u00 – 12u00
6 deel 2 Maandag , dinsdag, donderdag, vrijdag 13u00 – 16u00

VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG IN HET LAGER:

 • Gelieve bij het brengen en ophalen afstand te houden van elkaar.
 • Ingang : 1ste /2de /5de /6de : via de glazendeur.
 • Ingang : 3de/4de via de poort in de Boomstraat.
 • De poort gaat open om 08u10 en sluit om 08u25. Breng je kind op tijd. Indien je te laat bent, breng je je kind binnen via de glazen deur.
 • De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de blijven op school eten. Er zijn geen warme maaltijden. Geef je kind een lunchpakket, een stuk fruit of koek, een flesje water mee.
 • Uitgang van de school is via het groene hek op het kerkplein.
 • Kinderen komen per bubbel naar het hek.
 • De ouders mogen de school niet binnen. Dit kan alleen op afspraak.

Indien er nog vragen zijn, neem gerust contact op met de school.
Mevrouw Marleen ( tel : 09/2278515 of gsm: 0499/161594 )
Het leerkrachtenteam.

Update: Veiligheid en hygiëne grootste prioriteit

We gaan ons uiterste best doen om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

 • De kinderen wassen hun handen regelmatig: bij het binnenkomen, na het toiletbezoek, voor het eten, na het spelen, …
 • De kinderen blijven de hele dag in dezelfde groep. Ze eten en spelen ook in deze groep.
 • De banken en stoelen worden tijdens de middag en na school ontsmet.
 • De toiletten worden tweemaal per dag gepoetst.
 • Alle gebruikte ruimtes worden elke dag gepoetst.

Update

Beste ouders,

Onze leerlingen van het 1ste,2de en 6de leerjaar gaan inmiddels al een weekje terug naar school.
Deze opstart vroeg heel wat werk maar we kunnen wel zeggen dat het heel vlot is verlopen.

Voor het eerste en het tweede leerjaar gelden deze maatregelen:

Er mogen nu 14 leerlingen in één klaslokaal.
Daardoor kunnen er wat wijzigingen gebeuren in de groepen van het eerste en het tweede leerjaar.
Verder info volgt per brief, per mail of per telefoon.

Voor het zesde leerjaar zullen er geen wijzigingen volgen. Voor hen zien de maatregelen er nog zo uit:

Voor het zesde leerjaar:

Leerlingen groep 1 :

 • Komen elke voormiddag naar school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag .
 • Zij krijgen les van hun eigen juf. ( 9u00 tot 12u00)
 • Gaan om 12u00 naar huis en krijgen een taak mee om in de namiddag thuis te maken.

Leerlingen groep 2 :

 • Komen elke namiddag naar school op maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag.
 • Zij krijgen les van hun eigen juf. ( 13u00 tot 16u00)
 • Zij krijgen een taak mee om in de voormiddag thuis te maken.

Wij blijven ons uiterste best doen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

We nemen volgende voorzorgsmaatregelen:

 • De kinderen komen de school binnen langs de glazen deur.
 • Eerst wassen ze hun handen en gaan dan onmiddellijk naar hun klas.
 • Er worden maximum twee kinderen toegelaten in het toilet.
 • Het verlaten van de school zal langs het groene hek gebeuren, groep per groep met de nodige afstand.
 • Ouders worden niet toegelaten op de school.
 • Alle juffen dragen een mondmasker .

Indien er vragen zijn, gelieve contact op te nemen met de school.

Vriendelijke groeten,

Mevrouw Marleen

Gsm Mevr Marleen : 0499/161594

Brugfiguur : 0470/221034

Groot gemis!

Coronatijden, rare tijden… Wat kijken we ernaar uit om jullie allemaal weer te ontvangen op school! Wij, team De Boomhut, missen jullie enorm!!! Daarom zwaaien we naar elk van jullie…. vanuit ons kot. Hou jullie goed!

Update

Beste ouders,

Morgen beslist de Nationale Veiligheidsraad over de heropstart van de andere klassen. Meer info  volgt hier dan nog over.
De opvang blijft voorlopig doorgaan, dit voor ouders die beiden werken. Gelieve dit wel vooraf te melden aan de directie, dit om de opvang te kunnen organiseren. (gsm 0499/161594)

Voorlopig gelden nog steeds deze maatregelen:

 • Alle lessen zijn geschorst voor het kleuteronderwijs, het derde, vierde en vijfde leerjaar.  Met deze klassen wordt er aan  pre-teaching gedaan. Nieuwe leerstof wordt gegeven aan de kinderen via bundels of online lessen.
 • We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. Wie nood heeft aan de opvang, vragen we contact op te nemen met de directie. Dit kan op het gsm-nummer 0499/16.15.94
 • De leerkrachten zullen zelf voor deze opvang zorgen. De aanwezige kinderen worden verdeeld  in kleine groepen van een 10 tal . Een juf zal dan activiteiten doen met die groep.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien gedurende deze periode.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Maak je je als ouder tijdens deze coronatijd zorgen over …

 • dat je dochter bang is of je zoon zijn opa mist
 • of je dochter wel kan overgaan naar het volgend leerjaar
 • dat het schoolwerk bij je zoontje moeilijk gaat
 • dat je zelf thuis moeilijk kan helpen bij het schoolwerk
 • dat je jouw kind niet terug naar school durft laten gaan straks
 • dat je kind te lang slaapt, meer snoept en te weinig beweegt of sport

Zoek je iemand die naar je luistert en samen met jou naar een oplossing zoekt?

                                                                      Het CLB helpt!
Ook in coronatijd

Je kan je vraag stellen aan iemand op de school van je kind
of aan iemand uit ons CLB team.
Bijvoorbeeld om …

 • met je dochter via videochat te zoeken naar leuke bezigheden
 • met je zoon te chatten om te zoeken hoe hij met opa kan praten
 • samen met jou en de klasleerkracht te spreken over hoe het gaat met je zoon of dochter (mits veiligheidsmaatregelen)
 • bij jou aan huis te komen om samen te kijken hoe je kan helpen bij het huiswerk (mits veiligheidsmaatregelen)
 • met jou te bellen, eens aan de deur te komen of een wandelgesprek te hebben, over hoe je zoon weer veilig naar school kan gaan

Door de coronamaatregelen zijn niet alle contactmomenten of vaccinatiemomenten doorgegaan. Is er nog een vaccinatie voor jouw kind gepland? Alle vaccinaties krijgen voorrang dit of begin volgend schooljaar. Je wordt hiervan verwittigd. Is er nog een contactmoment gepland? We bekijken wat nog mogelijk is dit schooljaar.

Het CLB komt op elke school in Vlaanderen.

Voor de school van jouw kind staan volgende medewerkers

 van het Vrij CLB regio Gent voor je klaar:

Iris Smekens
Psycho-pedagogisch consulent
0490 64 25 98
iris.smekens@vclbgent.be

Isabelle Andries
Verpleegkundige
0490 64 25 36
isabelle.andries@vclbgent.be

Hilde Van Bastelaere
Schoolarts
0499 05 83 55
hilde.vanbastelaere@vclbgent.be

Tips voor thuis.

De maatregelen duren nog wat langer…
De leerkrachten doen hun uiterste best om de leerachterstanden zo klein mogelijk te houden.
Vanaf maandag 20 april zal het vijfde en zesde leerjaar online les krijgen. De andere leerjaren krijgen nog steeds bundels met leerstof. Daar zal ook wat nieuwe leerstof bij zitten. Ook via websites zoals Bingel, Xnapda,… kunnen de kinderen thuis leerstof herhalen.
Je kan de klasleerkrachten nog steeds bereiken via mail indien er vragen zijn.

Voor onze kleutertjes hebben de kleuterleidsters een facebookpagina geopend. Langs deze weg willen ze graag wat tips en activiteiten delen om samen met de kleuters thuis te doen.
Je kan via deze link op de pagina terecht:
We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft!

Het Coronavirus

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

· Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

· Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

VRAGEN:

– Je kan de school telefonisch bereiken : tel : 09/2278515 of gsm 0499/161594

– Je kan een mail sturen naar : info@deboomhutgent.be

Inschrijvingen

Is jouw zoon/dochter geboren in 2018 of zoek je gewoon een nieuwe school voor jouw kind? Via onderstaande link, word je doorverwezen . Daar vind je stap voor stap wat je kan doen om jouw kind in te schrijven op onze school!

http://meldjeaanbasis.gent.be

En hopelijk kunnen we je dan verwelkomen!

Voetival!

Door het coronavirus wordt de activiteit van onze ouderraad voorlopig geannuleerd. Dit gaat dus jammer genoeg niet door op vrijdag 28 maart.
De ouderraad beslist later of er een nieuwe datum wordt geprikt.

Op zoek naar een kamp voor tijdens de vakantie?

Dit schooljaar gaan er tijdens de vakanties weer kampen door op school ! Er is voor elke leeftijd wat wils.
Er zijn ook kampen aan verminderd tarief, dit doordat het op onze school kan doorgaan.
Geïnteresseerd? Kijk dan zeker eens bij brieven op de website. Daar kan je het inschrijvingsstrookje downloaden.

UPDATE: De kampen die doorgaan in de paasvakantie zijn geannuleerd. Deze gaan niet meer door!

Op andere manier contact houden

De lockdown blijft duren en ook voor kinderen is dat een rare situatie. Zij gaan vrienden en vriendinnen missen, juffen, meesters…
Ga regelmatig eens met de kinderen kijken naar de klasblogs van de klassen. Daar wordt regelmatig iets op gepost.Zo houden we toch een beetje contact…
Je mag ook steeds foto’s doorsturen naar de leerkracht, die post dat er dan graag bij!

Indien je problemen hebt, om de blogs te bekijken, contacteer dan even de klasleerkracht. Wegens privacyregels kunnen we de gegevens om op die blog te raken niet openbaar zetten.

 

Welkom op De Boomhut…

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN

Heel het team staat klaar om je kind(eren) vanalles bij te brengen. We proberen hierbij zoveel mogelijk op zoek te gaan naar uitdagende, aantrekkelijke werkvormen.

LEREN IS LEUK!

Uitstappen, hoekenwerk, teamwork, overschrijdende lesactiviteiten,… Wie zegt dat leren saai moet zijn?

OUDERS WELKOM

Heb je vragen of bedenkingen dan kan je ons daar steeds op aanspreken. Je kan je wenden tot de leerkrachten, brugfiguren of directie.

ACTIVITEITEN

Hou de agenda maar in de gaten! Dit schooljaar worden weer fantastische events op poten gezet!

GROENE SPEELPLAATS

Onze groene, grote speelplaats is een echte troef! Onze speelplaats biedt voor elk kind wat wils. We hebben plekjes waar de kinderen tot rust kunnen komen (De wilgenhut, de ligbanken,…), kunnen ravotten (de speelberg, voetbalveld, klimmuur,…), kunnen fantaseren (podium, winkeltje, keukentje,…),… Ook kan er tijdens de middagpauzes gebruik gemaakt worden van speelbakken.

OCHTEND- EN AVONDOPVANG

Op onze school is er betalende opvang vanaf 07.00. Ook na school is er de mogelijkheid in de opvang te blijven tot 18.00.

WARME MAALTIJD

Onze school biedt warme maaltijden aan. We werken hiervoor samen met een traiteur. Het maandmenu kan je steeds raadplegen op de website. Op donderdagen is het steeds een veggie-dag. Er is ook steeds de kans om soep te drinken bij de boterhammen. Op woensdagmiddag is er geen warme maaltijd beschikbaar.

ZWEMMEN

Vanaf de derde kleuterklas gaan de kinderen gaan zwemmen. Dit 1 keer om de twee weken. De kinderen krijgen zwemles aangepast aan hun kunnen.

EERSTE OPKOMENDE EVENT:Terug naar school!

D Nationale Veiligheidsraad heeft beslist…Op 2 juni mogen de kleutertjes, terug naar school.

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec