Update

Daar er op maandagochtend geen nood was aan voorschoolse opvang, zou de school voorlopig maar open gaan vanaf 8 uur.
Indien u toch gebruik wil maken van de voorschools opvang, gelieve de school dan te contacteren. Dit kan op het nummer 0499/161594.
De voorschoolse opvang wordt nu enkel georganiseerd op vraag van ouders die er nood aan hebben.

Dank voor uw begrip.

Voor wie voorziet onze school opvang?

 •  Zolang het lukt, voorziet de school opvang tijdens de normale schooluren.
 •  Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we meteen de ouders.
 • De kinderen moeten zo veel mogelijk thuis opgevangen worden. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, gaat de school in dialoog met ouders. Bij twijfel, enkel in uitzonderlijke situaties, staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

· Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

· Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.

· Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Tips voor thuis.

Het was even slikken bij de aankondiging dat de lessen geschorst zouden worden en dit al zeker voor 3 weken.
Om zo weinig mogelijk leerachterstand op te lopen, zochten de leerkrachten op school naar bruikbaar lesmateriaal waarmee kinderen thuis zelfstandig aan de slag kunnen.
De kinderen van het lager gingen met een goedgevulde boekentas naar huis. Ook via websites zoals Bingel, Xnapda,… kunnen de kinderen thuis leerstof herhalen.
Je kan de klasleerkrachten nog steeds bereiken via mail indien er vragen zijn.

Voor onze kleutertjes hebben de kleuterleidsters een facebookpagina geopend. Langs deze weg willen ze graag wat tips en activiteiten delen om samen met de kleuters thuis te doen.
Je kan via deze link op de pagina terecht:
We hopen dat iedereen in goede gezondheid blijft!

Het Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle lessen worden geschorst.
 • We blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien gedurende deze periode.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?

· Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

· Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

· Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

VRAGEN:

– Je kan de school telefonisch bereiken : tel : 09/2278515 of gsm 0499/161594

– Je kan een mail sturen naar : info@deboomhutgent.be

Wat betekent dit concreet voor onze school?

Vanaf maandag 16 maart wordt er geen les meer gegeven op de scholen en dit tot aan de paasvakantie.

 • Er is wel opvang voor de kinderen voor wie er geen opvang is thuis doordat hun beide ouders moeten werken.
  De leerkrachten zullen zelf voor deze opvang zorgen.
 • De aanwezige kinderen zullen verdeeld worden in kleine groepen van een 10 tal . Een juf zal dan activiteiten doen met die groep.
 • Over de middag kunnen zij ook blijven eten. Er wordt wel geen warm eten voorzien. Gelieve dus zelf een lunchpakket mee te brengen.
 • Er zal maandag ook voorschoolse opvang zijn vanaf 7u en naschoolse opvang tot 18u. We gaan bekijken of het nodig is omdat de andere dagen te voorzien.

Voor de kinderen die thuisblijven:

 • De kinderen van de lagere school hebben ook allemaal werk meegekregen naar huis. Zodat ze tijdens de weken thuis toch verder kunnen blijven oefenen. Elke dag lezen is heel belangrijk voor iedereen. Ook op Bingel kan er veel geoefend worden. Jullie kunnen de klastitularis ook altijd mailen indien jullie nog extra werk willen voor jullie kind of vragen hebben omtrent de taak die ze meekregen. Mailadressen vind je terug op onze website. ( www.deboomhutgent.be ) Indien er nog vragen zijn, neem gerust contact op.

Inschrijvingen

Is jouw zoon/dochter geboren in 2018 of zoek je gewoon een nieuwe school voor jouw kind? Via onderstaande link, word je doorverwezen . Daar vind je stap voor stap wat je kan doen om jouw kind in te schrijven op onze school!

http://meldjeaanbasis.gent.be

En hopelijk kunnen we je dan verwelkomen!

Voetival!

Door het coronavirus wordt de activiteit van onze ouderraad voorlopig geannuleerd. Dit gaat dus jammer genoeg niet door op vrijdag 28 maart.
De ouderraad beslist later of er een nieuwe datum wordt geprikt.

Op zoek naar een kamp voor tijdens de vakantie?

Dit schooljaar gaan er tijdens de vakanties weer kampen door op school ! Er is voor elke leeftijd wat wils.
Er zijn ook kampen aan verminderd tarief, dit doordat het op onze school kan doorgaan.
Geïnteresseerd? Kijk dan zeker eens bij brieven op de website. Daar kan je het inschrijvingsstrookje downloaden.

UPDATE: De kampen die doorgaan in de paasvakantie zijn geannuleerd. Deze gaan niet meer door!

Het eerste trimester zit er  op!

Het tweede trimester is ingezet!
We kunnen al terugblikken naar leuke eerste maanden. In de klassen werden al heel veel toffe activiteiten gedaan. Je kan die allemaal bekijken  op de blogs van de klassen.

Welkom op De Boomhut…

ENTHOUSIASTE LEERKRACHTEN

Heel het team staat klaar om je kind(eren) vanalles bij te brengen. We proberen hierbij zoveel mogelijk op zoek te gaan naar uitdagende, aantrekkelijke werkvormen.

LEREN IS LEUK!

Uitstappen, hoekenwerk, teamwork, overschrijdende lesactiviteiten,… Wie zegt dat leren saai moet zijn?

OUDERS WELKOM

Heb je vragen of bedenkingen dan kan je ons daar steeds op aanspreken. Je kan je wenden tot de leerkrachten, brugfiguren of directie.

ACTIVITEITEN

Hou de agenda maar in de gaten! Dit schooljaar worden weer fantastische events op poten gezet!

GROENE SPEELPLAATS

Onze groene, grote speelplaats is een echte troef! Onze speelplaats biedt voor elk kind wat wils. We hebben plekjes waar de kinderen tot rust kunnen komen (De wilgenhut, de ligbanken,…), kunnen ravotten (de speelberg, voetbalveld, klimmuur,…), kunnen fantaseren (podium, winkeltje, keukentje,…),… Ook kan er tijdens de middagpauzes gebruik gemaakt worden van speelbakken.

OCHTEND- EN AVONDOPVANG

Op onze school is er betalende opvang vanaf 07.00. Ook na school is er de mogelijkheid in de opvang te blijven tot 18.00.

WARME MAALTIJD

Onze school biedt warme maaltijden aan. We werken hiervoor samen met een traiteur. Het maandmenu kan je steeds raadplegen op de website. Op donderdagen is het steeds een veggie-dag. Er is ook steeds de kans om soep te drinken bij de boterhammen. Op woensdagmiddag is er geen warme maaltijd beschikbaar.

ZWEMMEN

Vanaf de derde kleuterklas gaan de kinderen gaan zwemmen. Dit 1 keer om de twee weken. De kinderen krijgen zwemles aangepast aan hun kunnen.

EERSTE OPKOMENDE EVENT:Terug naar school!

De maatregels rond het coronavirus verplichten ons zoveel mogelijk thuis te blijven. Wij kijken dus al heel hard uit naar de dag dat we weer alle kinderen mogen verwelkomen op school, en dit in goede gezondheid.

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec