Log in om alle info te zien

De Boomhut

Algemene informatie

Nieuws van Mevrouw Marleen

Mevrouw Marleen houdt een blog bij.

Juf Amélie en juf Lisa

Peuterklas

Juf Silke

Eerste kleuterklas (K1)

Juf Nevine en juf Katie

Tweede kleuterklas

Juf Els en Juf Nele

Derde kleuterklas (K3)

Juf Stefanie

Eerste leerjaar A

Juf Greet

Eerste leerjaar B

Juf Serafien en juf Franches

Tweede leerjaar A

Juf Nele

Tweede leerjaar B

Juf Leigh en juf Erline

Derde leerjaar A

Juf Katrien en juf Julie

Vierde leerjaar A

Juf Ann

Vijfde leerjaar A

Juf Kristel

Zesde leerjaar A

Meester Thomas

Lichamelijke opvoeding

Zeeklas

Vijfde leerjaar A en Zesde leerjaar A

Boerderijklas

Tweede leerjaar A en B